ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, регламентират условията и правилата за използване на електронен магазин www.renmarketbg.com от неговите клиенти, както и споразумението между клиента и продавача РЕНМАРКЕТ ЕООД за покупко-продажба през www.renmarketbg.com.

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: РЕНМАРКЕТ ЕООД, ЕИК 115665067
2. Седалище и адрес на управление: с. Костиево 4205, Стопански двор М.65, № 57.
3. Адрес за упражняване на дейността: с. Костиево 4205, Стопански двор М.65, № 57.

4. Данни за кореспонденция: Телефон: +359 889 775 650 (посоченият телефон не е безплатен и обажданията се таксуват съгласно тарифата на клиента), електронна поща: verkapetrova@yahoo.com
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 115665067

III. Общи разпоредби

Чл. 3. Електронният магазин функционира при правилата, описани в Общите условия.
(1) Тези правила са задължителни за всички клиенти на сайта.
(2) Всяко използване на електронния магазин www.renmarketbg.com означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
(3) Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от РЕНМАРКЕТ ЕООД по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

(4) Във всеки един случай на промяна на общите условия РЕНМАРКЕТ ЕООД ще информира за това Клиентите си, чрез публикуването на промените в електронния магазин www.renmarketbg.com. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия.
(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин www.renmarketbg.com се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не се отнася за всички.
(6) Всички стоки, включително тези в промоция (намaление) се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано.

Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.

Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.

Чл. 7.  www.renmarketbg.com може да съдържа линкове към други сайтове. www.renmarketbg.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

IV. Характеристики и Използване на Електронния магазин

Чл. 8. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

Чл. 9.  (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Ако Ползвателя/те използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответно потребителско си име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.

Чл. 10. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.
(2) За да използва Електронния магазин за поръчка на стоки, Ползвателят трябва да се регистрира и да въведе потребителско име, електронна поща и парола за отдалечен достъп.
(3) Потребителското име и паролата за достъп до Електронния магазин се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят при регистрация са отбелязани със звездичка.
(4) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. В случай на промяна на данните посочени при регистрация, Ползвателят може да ги актуализира по всяко време.

(5) С попълване на данните си за регистрация и потвърждение, чрез бутона Регистриране, Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(6) Ползвателят може да се регистрира в Електронния магазин при приключване на поръчката от страница Завършване на поръчката, като избере опцията Регистрация на профил и попълни определена от него парола или през страница Направи профил от графа Регистриране, като попълни потребителско име, имейл адрес и парола и избере бутон Регистриране.
(7) При успешно завършване на регистрация Ползвателят получава уведомително съобщение на посочения при регистрацията имейл адрес, което удостоверява регистрирането и активирането на профила.

Чл. 11. (1) В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.

Чл. 12. Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайна цена за съответната стока, с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на публикуването й. Цените за доставка се калкулират в зависимост от количеството заявени продукти.

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронния магазин

Чл. 13. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.
(4) Електронният магазин включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.
(6Ползвателят може да извърши поръчка чрез: Контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, форма за запитване през Електронния магазин, форма за бърза поръчка, през продуктовата страница или поръчка през системата на Електронния магазин.
(7При поръчка през системата Ползвателят избира Продукт/и, чрез бутон Купи към всеки продукт
(8След като избере желаният/те продукт/и Ползвателят следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон Продължаване на поръчката

(9Ползвателят попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка в страница Завършване на поръчката, като: име, фамилия, държава, улица, град, пощенски код, телефон, имейл адрес.
– Ползватели, които не са потребители, следва да попълнят и Наименование и Идентификационен номер.
– Ползватели, които имат профил в интернет магазина следва да потвърдят актуалността на данните, които са заложени в профила им и излизат при направена поръчка.

– Ползвателят залага Промо код на обозначените за целта полета в случай, че разполага с такъв и желае да го използва и избира бутона Прилагане на промо код. Ползвателят следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него Промо код.
– Цените за доставка са се определят на база количество на поръчаните продукти и автоматично се калкулират.

– Автоматично е заложен начина на плащане на поръчката на Ползвателят, а именно Наложен платеж, което означава, че Ползвателят заплаща цялата дължима сума на представител на Куриерска фирма или представител на Доставчика при доставка на поръчаните стоки.
– Ползвателят вижда общата сума и всички допълнителни такси, които следва да заплати след завършване и потвърждение на поръчката.
– Ползвателят изразява своето съгласие с настоящите Общи условия маркирайки полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“.
– Ползвателят завършва поръчката с избор на бутона Поръчване.
– В случай, че Получателя не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена и следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване.

(11) Получателят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно завършената поръчка.
(12) Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.
(13) За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема изпратеното до Получателя известие по имейл адрес за извършена поръчка (обаждане от страна на Доставчика на предоставения от Ползвателя телефон).

(14) Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.
(15) Доставката на поръчаните от Ползвателя стоки се извършва в срок до 3 работни дни, в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика.

Чл. 14. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени поръчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.

Чл. 15. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки на едро и тяхната доставка.

VII. Права върху собствеността

Чл. 19. (1) Цялата информация, публикувана на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на собствеността, включително, но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху собствеността, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху собствеността или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.

Чл. 20. Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на собствеността.

VIII. Други условия

Чл. 21. Доставчикът попада в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.

Чл. 22. (1) Информацията и материалите, достъпни на Електронния магазин (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Електронния магазин.
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронния магазин).

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 10.06.2018г.

Чл. 25. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите, без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

Чл. 26. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.